Posudky / Expertizy / Poradenství

Firma provádí od roku 1998 expertní a poradenskou činnost v oblasti ochrany a tvorby

životního prostředí se zaměřením na dendrologii a botaniku.

 

 

Dendrologické posudky

Inventarizace dřevin, taxonomické určení, fyziologický popis, stav foliace, produkce semen a plodů, zdravotní stav, ekologická hodnota dřeviny, fotodokumentace, mapové zpracování.

Dendrologické poradenství

Návrhy výchovných a ozdravných řezů, optimální výživa dřevin, základní choroby dřevin, zdravotní opatření koruny, příprava žádosti ke kácení, problematika stromů jako biotopů pro jiné organismy..

Botanický průzkum

Popis rostlinných společenstev, soupis cévnatých rostlin, zvláště chráněné druhy, seznam invazních, nepůvodních nebo ruderálních druhů, fotodokumentace, mapové podklady.

V případě vašeho zájmu, prosím, vyplňte KONTAKTNÍ FORMULÁŘ a do Poznámky popište, co potřebujete.