Nabízené služby

Dendrologický posudek je odborné posouzení aktuálního stavu stromu zahrnující kromě dendrometrických charakteristik také vyhodnocení zdravotního stavu a provozní bezpečnosti dřeviny včetně návrhu pěstebního opatření.

Inventarizace dřevin obnáší druhový soupis a mapu rozšíření dřevin včetně zhodnocení jejich zdravotního stavu a perspektivy. Je podkladem pro ekonomické zhodnocení pozemku, realizaci správy, stanovení plánu péče a provádění údržby.

Sjednaná zakázka může zahrnovat provedení těchto prací a stanovení těchto charakteristik:

 • Taxonomické určení
 • Základní dendrometrické charakteristiky
 • Fotodokumentace, mapové podklady
 • Štítkování dřeviny, zavedení čipu
 • Odběr dřevní hmoty Presslerovým přírůstovým nebozezem
 • Sadovnická hodnota - komplexní hodnota obsahující perspektivu dřeviny, její estetickou a kompoziční funkci
 • Fyziologická vitalita - ukazatele životaschopnosti a fyziologické stáří
 • Zdravotní stav - stupeň poškození stromu, defekty, havarijní stav
 • Provozní bezpečnost stromu - rozsah staticky významných symptomů
 • Perspektiva dřeviny – celková fitness, vhodnost druhu pro dané stanovištní podmínky
 • Návrh opatření – arboristické zásahy vedoucí k prosperitě a bezpečnosti dřeviny
 • Založení Zdravotního listu dřeviny
 • Finanční ocenění dřeviny

Cena za dendrologický posudek jednoho stromu je zpravidla 2 500,- Kč.

Celková cena sjednané zakázky se odvíjí od množství dřevin, náročnosti provedených prací a od cestovní vzdálenosti. Při sjednávání zakázky bude proveden odhad maximální ceny, která nebude překročena.